Çeviri işlemi temelde üç aşamadan oluşmaktadır, ancak profesyonel çeviri ofisleri ile kaliteli iş sunmak isteyen bağımsız çevirmenler bu üç aşama dışında çeviriyi devam ettirdikten sonra çeviri sürecini tanımlarlar. Yine de bu üç aşama, saf haliyle çevirinin yapıldığı üç aşamadır ve esas iş bu aşamalarda yapılır. Bu üç temel aşama sırasıyla:

Kaynak metnin çözümlenmesi-analizi,

Hedef dile (erek dile) aktarılması,

Hedef metnin oluşumunun sağlanması

Şeklinde sıralanmaktadır.

Bu aşamalar, çeviri yapan kişi için birbirinden ayrı olarak işleyen, üç bağımsız süreç değildir, aynı anda işler. Çevirmen bütün bu aşamaları aynı anda yaşar. Sözcükleri sadece bir dilden diğerine aktarmaz, cümle yapılarını da korur, vurgularını ve sözcük oyunlarını göz önüne alır. Bunlar dışında, iyi bir çevirmenin ve kaliteli bir ofisin işi teslim etmeden önce takip ettikleri aşamalar şunlardır:
Ön okuma: Çevirmenin yaptığı bir çalışmadır, gözle okuma yapılır ve fark edilen imla hataları düzeltilir.
Düzeltme: Projeye ve işi yapanın kişi mi kurum mu olduğuna göre çevirmen ya da bir dil bilim uzmanı tarafından yapılan anlatım ve dilbilgisi düzeltmesi evresidir. Projenin kaynağına göre çevirmenler tarafından bağımsız çalışan dil bilimcilere de yaptırılabilir.

Son Okuma: Proof reading adı verilen bu uygulama genellikle kontrol okuması adıyla anılsa da, aslında görsel tasarım açısından incelemeler yapılan prova okumalarıdır.

Kalite Güvencesi: Bir özdenetim mekanizmasıdır, metindeki yerel özellikler ve metrik-terimsel çevirilerin doğru yapıldığından ve metnin kolay anlaşılabilir olduğundan emin olmak için yapılır. Ayrıca proje yöneticileri tarafından, çeviri, düzeltme ve tasarım açısından çalışanları değerlendirme imkanı da sunmaktadır.

Yorum Yapın