Akademik çeviri olarak adlandırılan çeviriler tez, araştırma, makale, teorik deneme, yazışma, kitaplar ve ödevler, incelemeler ve raporlar gibi eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan her türlü dokümanın özellikle yazılı çevirisini kapsar. Bu konularda çeviri yaptırırken, çevirmenin bu konularda ilgisi ya da eğitimi olması oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse, matematik eğitimi bulunmayan bir kişi sizin istediğiniz çeviriyi yapsa dahi, kendisi konuyla ilgili gerekli kültüre sahip olmadığı için anlamın üstünkörü verildiği bir metinle karşınıza çıkması ihtimali oldukça yüksektir. Biyoloji, fizik, kimya, işletme gibi kendi başına bilim olan alanlarda yapılacak çalışmalarda terminoloji vermek yetmeyebilir. Bu konularda çalışan çevirmenlerin alan kültürünün olması hem işin daha kaliteli olmasına, hem de daha çabuk teslim edilmesine olanak sağlar. Alansal çeviri yapacak eğitimde kişilerin bulunması sıkıntılı bir süreç olduğundan, hem çevirmenlerin çalışabilecekleri alanlarda bilgilerini güncel tutması, hem de bu alanlarda iş verecek olanların çevirmenlere dil yeteneği dışındaki alanlarda yardımcı olması olumlu sonuçlar verecektir.

Akademik çevirinin kesin doğruluk ve anlam açıklığı dışındaki bir diğer önemli şartı da kavramları doğru terminolojiye göre çevirmektir. Bir sözcüğün birden fazla anlamı olması sadece bizim dilimize özgü bir durum değildir, bu yüzden sözcüklerin yan ve terim anlamları içinden en uygun olanına göre bir karşılık sözcük bulmak doğrusudur. Ayrıca, daha önce yapılmış olan betimlemeler ve tanımlamalarda kullanılan ifadeler kıstas alınmalıdır. Computer daha önce Bilgisayar olarak karşılanmıştır, ve eğer bu kabul edilen karşılığın dışında bir şey kullanılırsa metin anlaşılmaz hale gelir. Bir diğer önemli nokta da metinleri çevirirken, daha önceki işleri kalıp olarak kullanarak çevirmemektir. Benzerlik gösteriyorlar diye aynı kalıpları kullanarak çevirmek, çeviri hizmeti alan kişiyi zor durumlarda bırakabilir.

Yorum Yapın