Alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından; ihale şartnameleri, çeşitli makine ve teknolojik aletlerin veya herhangi bir eşyanın kullanım kılavuzu, kitapçıklarının bir dilden başka bir dile tercümesi işleminin yapılması teknik tercüme olarak adlandırılır. Ayrıca fabrika makinelerinin kurulum talimatnameleri, makine mühendisliği elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda kullanılan çeşitli makine cihaz ve aletlerin kurulum ve kullanım talimatnameleri, bakım ve onarım kılavuzları gibi belgelerin çevrilmesi işlemini gerçekleştirmesi işlemini de kapsamaktadır.

Bütün tercüme alanlarında olduğu gibi teknik tercüme alanında da işi bilen kişilerin bu konuda çeviri işlemini gerçekleştirmesi daha yerinde olacaktır. Örneğin makine den anlamayan bir kişinin bir makine kurulum talimatnamesini çevirmesi hem kendisi açısından zor bir iş haline gelecek hem de talimatnamede birçok yanlışlığa sebebiyet vermesi muhtemel olacaktır. Bura ki önemli nokta makine kullanım talimatnamesinde yer alan bazı teknik terimlerin anlamlarının bilinmesi ve olduğu gibi çevrilmeden kalması gereken bazı terimlerin yer alması konu da uzman olmayan kişi için büyük bir önem teşkil etmektedir.

Uzman olmak…

Teknik tercüme de uzman olmak için öncelikle çevirmenler tercüme yapacağı alanı belirleyip belirli bir konuda yoğunlaşmalıdırlar. Böylelikle uzman olduğu alanda hem daha başarılı olacak hem de daha çok aranan bir tercüman haline gelecektir. Bilindiği üzere tercümanlık işi son zamanlarda her ne kadar önemli bir noktaya geldiyse de ülkemizde bu konuda gerekli teknik çalışmalar hala yetersiz kalmakta ve devlet desteği de bu konuda yetersiz durumdadır. Bu sebeple tercümanlık mesleği gerektiği konuma halen daha yükselememiştir. Tercümanlar iş bulma sıkıntıları ve emeğinin karşılığını alamaması sonucu maddi sıkıntılar çektiği bilinen bir durumdur.

Uzaman olmanın gerektirdiği bir takım sorumluluklar da mevcuttur; tercüme konuları bilimsel makaleler, patent başvuruları, teknik plan ve ihale şartnameleri gibi konular olması dolayısı ile hayati önem arz eden birçok alanda tercüme yapılması söz konusudur bu nedenle tercümeler gerekli itina ile gerçekleştirilmelidir.

Yorum Yapın