Tercüme ve çeviri projeleri bazı zamanlarda gerekenden çok daha kısa sürede Acil tercüme olarak gerçekleştirilmelidir. Acil tercüme projeleri bazen ihale dosyası, bazen unutulan

Acil Tercüme

Tercüme ve çeviri projeleri bazı zamanlarda gerekenden çok daha kısa sürede Acil tercüme olarak gerçekleştirilmelidir. Acil tercüme projeleri bazen ihale dosyası, bazen unutulan vize evrakı, bazen de farklı şekillerde her alanda ortaya çıkmaktadır. Acil tercüme alanında esas olan kısa zamanda kaliteden ödün vermeden çeviri işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun için birçok firmanın birbirinden farklı yöntemi olsa da Acil tercüme yapılırken risk altında olan çeviri kalitesidir.

Tercüme büroları Acil tercüme projelerinde öncelikle detaylı olarak tüm kriterlerde analiz gerçekleştirirler. Sonrasında müşterinin talep ettiği teslim tarihi ve eldeki veriler doğrultusunda bir planlama çıkarılır. Tüm işlemler tercüme bürosu ekibi tarafından yerine getirilmesinin ardından Acil tercüme projesi ilgilisine iletilir.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinde Acil tercüme projelerinde tüm tercüme ekibi eş zamanlı görev yapmaktadır. Sahip olduğu EN 15038 Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Acil tercüme alanında kaliteyi istikrarlı hale getirmektedir. EN 15038 Hizmet Kalite Standardı Avrupa’da tercüme sektörü için hazırlanmış ve tüm dünyada geçerli standartlardır.

Yeminli tercüme bürosu olarak hizmet sağlayan Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yeminli ya da noter onaylı Acil tercüme projelerinde cumartesi günleri de hizmet sağlamaktadır. Beyoğlu 25. Noterliği ve Beyoğlu 58. Noterliği iş birliği ile hizmet sağlayan Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi uzman ve deneyimli yeminli tercüman kadrosu ile yurtiçi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.

Son teknolojiye sahip altyapısı ve müşteri paneli ile şeffaflık ve güveni sağlayan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana etik değerlerine ve ilkelerine bağlı çalışmalarını uygun fiyat, hız ve kalite kriterleri ile birlikte sunmaktadır. Acil tercüme projelerinde müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürüterek başarıya ulaşmıştır.

Acil Almanca Tercüme

Almancanın pek çok alanda ve pek çok işlem için kullanılmasından dolayı Acil Almanca tercüme hizmetine oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır

Almancanın pek çok alanda ve pek çok işlem için kullanılmasından dolayı Acil Almanca tercüme hizmetine oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Kişilerin resmi kurumlarda gerçekleştirdikleri vize, vatandaşlık, oturma ve çalışma izni, evlilik, bankacılık işlemleri, noterlik ya da tapu işlemleri için belli başlı evrakların Almanca yeminli tercümesi talep edilmektedir. Söz konusu işlemler kişilerin hayatında büyük önem taşıyan işlemlerdir. Dolayısıyla işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına evraklarının acil Almanca tercümesini talep ederler. Bu şekilde işlemlerini hızlandırarak, daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar.

Sözleşme, vekaletname, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vergi levhası, hesap pusulası, tapu ve ikametgah belgeleri, boşanma evrakları, bekarlık belgesi, aile cüzdanı, kimlik ve ehliyet gibi belgeler acil Almanca tercümesine ihtiyaç duyulan evraklar arasında bulunmaktadır.

Söz konusu evrakların Almanca yeminli tercüme işleminin evrakların içeriği hakkında bilgi sahibi, hitap ettiği alanın terminolojisine ve jargonuna hakim, deneyimli Almanca yeminli tercüman kadrosuna sahip Almanca tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Çünkü acil Almanca tercümesine ihtiyaç duyulan evrakların Almanca yeminli tercümesi aciliyetin yanı sıra dikkat ve özen de gerektirmektedir. Dolayısıyla profesyonel bir Almanca tercüme bürosu sahip olduğu deneyimli Almanca yeminli tercüman kadrosuyla müşterilerinin talep ettiği kalite, hız ve güvenilirlikte acil Almanca tercüme hizmeti sağlayacaktır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi belirli bir uzmanlık alanı bulunan, ilgili uzmanlık alanının terminolojisine ve jargonuna iyi derecede hakim, hem Almanca hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim ve deneyimli Almanca yeminci tercümanları aracılığıyla müşterilerinin acil Almanca tercümesine ihtiyaç duyduğu evrakların Almaca yeminli tercümesini profesyonel bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Acil Arapça Çeviri

Acil Arapça çeviri, gelişen teknoloji ile birlikte işlerin hız kazandığı günümüzde acil anlık ihtiyaçlar doğmaktadır. Ülkemizin son zamanlarda başta Suriye olmak üzere pek çok Arap 

Gelişen teknoloji ile birlikte işlerin hız kazandığı günümüzde acil anlık ihtiyaçlar doğmaktadır. Ülkemizin son zamanlarda başta Suriye olmak üzere pek çok Arap ülkesinden göç alması Arapça Türkçe çeviri ihtiyacına zemin hazırlamış, acil Arapça çeviri taleplerini artan boyutlara ulaştırmıştır.

Acil Arapça çeviriye zaman yönetiminin doğru sağlanması adına da bazı durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Arapça Türkçe çeviri işlemi esnasında çevirisi talep edilen belge yeminli tercüme ve noter onayı gerektiriyorsa acil Arapça çeviri hizmeti en büyük gereksinimler arasında yer almaktadır.

Pasaport, kimlik, aile cüzdanı, doğum belgesi, ehliyet, tıbbi rapor vb. belgeler acil Arapça çevirisi talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Söz konusu belgeler Arapça yeminli tercüme veya noter tasdiki gerektiren belgeler olup aciliyete sahiptir.

İşlerinizin zamanında yapılması ve kolaylaştırılması bakımından da acil Arapça çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulduğu günden bu yana profesyonel Arapça Türkçe çeviri hizmeti veren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi sizler için acil Arapça çeviri hizmeti sunmaktadır.

Alanında uzman, deneyim sahibi ve donanımlı Arapça tercüman ve editörlerimiz ve proje koordinatörlerimizle acil Arapça çeviri ihtiyaçlarınız için en kısa zaman dilimini yaratıyoruz. Çevirisini talep ettiğiniz belgelerinizin çevirisini en kısa sürede tamamlayarak sizlere teslimatını son kontroller sonrasında sağlıyoruz.

Bir tercüme şirketinden beklenenden daha fazlasını sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi acil Arapça çeviri projelerini hız, kalite ve uygun fiyat kriterleri kapsamında gerçekleştirerek müşterilerine zaman yönetimi kapsamında avantaj sağlamaktadır.

Daha önce sözü edildiği üzere ülkemizde son zamanlarda Arap nüfusunun artmasıyla önemi artan Arapça Türkçe çeviri kapsamında aile cüzdanı, kimlik, doğum belgesi, tıbbi rapor, diploma ve transkript gibi belgelerinizin Arapça yeminli tercümesini en kısa sürede tamamlayan Arapça tercüman kadromuz, EN15038 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda son kontrolleri gerçekleştiren editörler ekibimiz ile birlikte sizler için en kaliteli Arapça Türkçe çeviri hizmetini sağlıyoruz.

Kullanım kılavuzu, katalog, broşür, mahkeme kararları, vekaletname, muvafakatname, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, tapu senedi, epikriz raporu, ilaç prospektüsü, fatura, sözleşme, anlaşma gibi belgeleriniz için sağladığımız acil Arapça çeviri hizmeti ile işlemlerinizin en kısa zamanda gerçekleşmesi kapsamında kolaylık sağlıyoruz.

Acil Bulgarca Çeviri

Bulgar ve Türk vatandaşları resmi kurumlarda gerçekleştirecekleri belirli işlemleri için acil Bulgarca çeviri, Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca noter onaylı çeviri hizmeti talep etmektedir

Bulgar ve Türk vatandaşları resmi kurumlarda gerçekleştirecekleri belirli işlemleri için acil Bulgarca çeviri, Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca noter onaylı çeviri hizmeti talep etmektedir.

Bulgaristan’dan Türkiye ya da Türkiye’den Bulgaristan’a çeşitli sebeplerden dolayı seyahat eden pek çok Türk ve Bulgar vatandaşı bulunmaktadır.

Çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen karşılıklı seyahatler esnasında iki ülke birbirlerinden vize talep etmektedir. Turistik, aile ziyareti, eğitim, sağlık, iş ve çalışma amaçlı olabilen vize talebi için belli başlı belgelerin Bulgarca yeminli tercümesi ya da Bulgarca noter onaylı çevirisi talep edilebilmektedir. Söz konusu belgeler arasında doğum belgesi, kimlik, aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği, diploma, transkript, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vekaletname, muvafakatname gibi belgeler yer almaktadır.

Talep edilen vize sürecinin hızlandırılması adına söz konusu evraklar için acil Bulgarca çeviri hizmeti talep edilmektedir. Böylelikle vize süreci hızlanmakta ve vatandaşlar amaçlarını gerçekleştirmek adına daha hızlı adım atabileceklerdir. Dolayısıyla Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca noter onaylı çevirisi talep edilen belgeler için acil Bulgarca çeviri hizmetini kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlayan bir Bulgarca tercüme bürosuna başvurulması gerekmektedir.

Alanında uzman, terminolojik bilgi düzeyi yüksek, her iki dile de anadili düzeyinde hakim ve deneyimli tercüman kadrosuna sahip Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme müşterilerinin söz konusu işlemlerinin hızlanması ve kolaylaşması adına profesyonel acil Bulgarca çeviri, Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca noter onaylı çeviri hizmeti sağlamaktadır.

Tercüme sektörünün lider firmaları arasında yer alan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme sağladığı acil Bulgarca çeviri hizmetiyle müşterilerin zamanlarını doğru bir şekilde yönetebilmelerine yardımcı olarak işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Kurulduğu günden beri büyük hassasiyet ve dikkat içinde sağladığı Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca noter onaylı çeviri hizmetini her geçen gün yenilemekte ve geliştirmektedir.

Acil Çeviri

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu olarak önceliğimiz müşterilerimize güvenebilecekleri profesyonel ve kaliteli dürüst hizmeti sunmaktan yanayız Globalleşen dünyada iletişimin ve teknolojinin, ulaşımın ve tüketimin bu denli hız kazanması ve rekabetin bu denli büyük olması sebebiyle iş dünyasında kusursuz ve kaliteli hizmeti ve hızı sağlayabilmelisiniz. Bu konuda acil tercüme hizmetimizle ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi yanıtlamaya çalışıyoruz.

Gümrükte acil bekleyen mallarınız varsa veya ertesi sabah ihaleye yetişecek dosyalarınız varsa firmamızdan birkaç dakika içinde teklif alabilirsiniz. Acil projelerde normal projelerde olduğundan farklı bir şekilde teslim tarihini müşterilerimiz belirler ve biz de onların belirlediği teslim tarihine dosyalarını ne şekilde çözüme kavuşturabileceğimizin planlamasını yaparız ve en sağlıklı ve yapıcı şekilde müşterimize sunarız.

Acil Tercüme Faaliyet Alanlarımızdan Bazıları:

Acil Tıbbi Tercüme

Hastane raporları, ameliyat raporları, tahliler, MR, tomogrofi sonuçlarınızın acil tercümesi gerekiyorsa, yurtdışında doktor görüşüne ya da hastaneye ya da bir operasyon için acil ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Alanında uzman ekibimizle acil tıbbi tercümelerinizde hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunuyoruz.

Uzun yıllar tıbbi tercümeler yapmış dil uzmanlarımızdan İspanyolca’dan İngilizce’ye Arapça’dan İtalyanca’ya İngilizce’den Çince’ye gibi farklı yüzlerce kombinasyonda hizmet alabilirsiniz.

Firmamız tıbbi tercümelerde sadece uzmanlar ile çalışmaktadır. Yapılan tercümeler bir çok kez kontrol aşamasından geçmektedir. En ince ayrıntıları titizlikle inceleyen kontrol ekibi en sonunda tercümeleri talep edilen şekilde gönderilmesi için ana departmana teslim eder.

Üzerinde çalışılan projelerde en verimli çalışmaları gerçekleştirebilmek için müşterilerimizle sürekli irtibat halinde kalmaktayız.

Acil İhale Tercümesi veya Acil İhale Çevirisi

İş dünyasının yoğun, yorucu ve hata affetmez temposunda çalışırken anlık doğan çeviri ihtiyaçlarınız sizi zor durumda bırakabilir. İş akışınızı planlarınızı aksama noktasına getirebilir. Tüm bunların önüne geçmek adına sizin belirlediğiniz teslim tarihinde sizin şartlarınızda profesyonel acil tercüme hizmetiyle her zaman kurumsal müşterilerimizin yanındayız.

Ertesi sabah girilmesi gereken büyük bir ihaleniz varsa ve son anda ortaya çıkan evrakların tercümesi gerekiyorsa bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Acil ihale tercümesi ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek adına projeniz için ekibimizi organize ediyoruz ve sizin projenize özel bir ekip desteği sağlıyoruz.

Acil tercümenin müşteriyi en çok ürküten yanı çeviri kalitesinden dün verilmesidir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu olarak önceliğimiz çeviri kalitesidir her zaman.

Acil Gümrük Evrakları Tercüme ve Çevirisi

Gümrük işlemleri için yeminli tercüme hizmeti gerekmektedir. Ürünlerin gönderileceği ülkedeki onay prosedürlerini uygulamak için yeterli deneyim ve uzman ekibe sahibiz. Bazı ülkelerde noter onayı için gereken sertifikalara sahip tercümanlarla evraklarınıza en kısa sürede resmiyet kazandırmaktayız.

Apostil işlemleri de dahil olmak üzere belgelerinizin onay takibini yapmaktayız. Acil yeminli tercüme işlemleri konusundan bizlerden online telefon veya whatsapp mesaj yoluyla bilgi alabilirsiniz.

Acil Teknik Tercüme ve Teknik Çeviri

Üretilen ev aletleri, elektronik aletler, tıbbi malzemeler manuals and user guideslar (kullanım kılavuzu tercümesi)olmadan tüketiciye ulaştırılamaz. Globalleşmenin etkisi ile bu ürünler dünyayı dolaşmakta olduğundan farklı dillerde basılması gerekmektedir. İhracatın yapılacağı ülkenin dilinde hazırlanmalı ve kullanıcılara sunulmalıdır.

Teknik terimler barındıran kitapçıklar tercümenin ayrı bir uzmanlık alanına girmektedir. Bu alandaki tercümelerde dil uzmanlarımız binlerce başarılı kitapçığı yüksek doğruluk oranları ile teslim etmişlerdir.

Projeniz hakkında detaylı bilgiler alıyoruz ardından çalışmanın hangi aşamalarda olduğunu sizlere rapor ediyoruz. Editörlerimiz birçok kez yazıların üzerinden geçiyor. Kontrol aşamalarından sonra teslim işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Acil Tercümede EN 15038 Kalite Güvencesi

EN 15038 SERTİFİKASI NEDİR?

Aynı sektördeki şirketlerin eşit ve sabit bir kalite sistemlerinin olması açısından kalite belgeleri ve sertifika süreçleri geliştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

EN 15038 yürürlüğe girmeden önce tercüme büroları ISO 9001:2000 kalite sertifikası için başvuruda bulunuyorlardı. CEN bünyesinde 2006 yılında resmen EN 15038 (Translation Services Service Standards) olarak yürürlüğe girmiştir.

EN 15038: 2006 SERTİFİKA STANDARDININ TERCÜME BÜROSUNA KAZANDIRDIKLARI

Hizmet kalitesini standardize etmek ve sertifikalandırmak adına genel anlamda ISO 9001 gibi her sektöre uyan sertifika programları bulunsa da EN 15038:2006 Tercüme Sektörüne dair sektör bazlı  yapılan sertifikalandırmadır.

EN 15038:2006 Tercüme Hizmetleri ve Hizmet Gereklilikleri Standardı

 • Tercümede yeterlilik
 • Teknik kaynakların yeterliliği
 • Proje yönetim prosesi
 • Müşteri ilişkileri
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite yönetimi hakkındaki temel kavramlarda kılavuz bilgiler verilir
 • EN 15038:2006 standardı, müşteriye çeviri kalitesi ve hizmet seviyesi ile ilgili yeterliliği hakkında bilgi vermektedir.

Yasal düzenlemeler bağımsız kuruluşlar tarafından ölçümlendirilmekte ve kalite standartları referans alınarak değerlendirilmektedir.

EN 15038:2006 Tercüme şirketleri açısından ne kadar önemli ise müşteri tarafında da o ölçüde önemlidir.

Tercüme hizmeti standardı 3 temel unsura ayrılmaktadır:

1-         Genel Kurallar

2-         Müşteri-Tercüme Bürosu ilişkisi

3-         Tercüme prosesinde yöntemler

GENEL KURALLAR:

EN 15038:2006 standardında Genel Kurallar; İnsan Kaynakları, Teknik Kaynaklar, Kalite Yönetim Sistemi ve Proje Yönetimi olarak ayrılmaktadır,

İnsan Kaynakları:

İnsan Kaynakları çeviri sürecinde çalışan tercümanın yeterliliğini aşağıdaki 5 bölümde ele alır:

 1. Çeviri yetkinliği

Tercüman, çeviride gramer yeterliliğini, terminolojik bütünlüğü, ifade şeklini, kullanım alanlarını ve müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak çeviri yapmalıdır.

 1. Kaynak ve Hedef Dilde Dilbilimi Yeterliliği

Tercüman, kaynak dili ve ifade biçimini iyi analiz edip çözümleyebilmeli ve bunu hedef dile taşıyabilecek gramer bilgisine ve yetkinliğe sahip olmalıdır.

 1. Araştırma Yeterliliği ve Bilgi Edinme Gücü

Tercüman tercüme ettiği konuda bilgi sahibi olmalı ve daha fazla ve güncel bilgiyi edinebilmek için araştırmaya yatkın olmalıdır.

 1. Kültürel Yeterlilik

Tercüman, tercüme yaptığı hedef dili ve kaynak dili kullanan kültürler hakkında bilgi sahibi olmalı ve değer sistemlerini bilmelidir

 1. Teknik Yeterlilik

Tercüman, tercüme yaparken farklı teknik programlar ve ekipman kullanımına yatkın olmalıdır

Editörlerin yukarıdaki yetkinliklere sahip olduğu öngörülmektedir

Denetmenlerin ise yine yukarıda yer alan yetkinlikler konusunda uzman olduğu öngörülmektedir

KALİTE SİSTEMİ

Tercüme Bürosu kendine has bir Kalite Yönetim Sistemine hakim olmalıdır. Kalite Yönetim Sisiteminde hedeflerin belirlenmiş olması ve proje kalitesini denetleyebilen bir sistem olmalıdır

PROJE YÖNETİMİ

Tercüme Bürosu tarafından hazırlanan çalışma prosedürün müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır

MÜŞTERİ-TERCÜME HİZMET SAĞLAYICI İLİŞKİSİ

Müşteri tarafından iletilen projenin geçtiği tüm aşamaların neler olduğu ele alınmaktadır.

Tercüme Hizmeti Aşamaları

Bu bölümde tercüme Hizmetlerinin nasıl yürütüldüğü anlatılmaktadır:

1-         Proje teklifi sonrası projenin kabul edilmesi, proje şartlarının gözden geçirilmesi ve bunun için toplantı yapılması

2-         Projeye atanacak tercümanın belirlenmesi

3-         Projeye atanacak editör ve denetmenin belirlenmesi

4-         Projeye dair direktiflerin ilgili kişi ve departmanlara iletilmesi

5-         Terminolojik bütünlüğün oluşturulması ve sağlanması ve bunun için sözlük desteği alınması ve araştırma yapılması

6-         Proje sürecinin zamanlama çalışmasının yapılması

7-         Müşteriye bilgi verilmesi ve müşteri ve diğer taraflarla iletişim içinde olunması

8-         Müşteriye proje teslim tarihi ve teslim şekli ile ilgili gerekli bilginin verilmesi

Acil Yeminli ve Noter Onaylı Tercüme ve Acil Yeminli ve Noter Onaylı Çeviri

Konsolosluk evraklarınızın ya da şirket kuruluşu sırasında acil yeminli tercüme ve acil noter onaylı tercüme talepleriniz için Yeminli Tercüme Büromuz Perpa Ticaret Merkezi’nde hizmet vermektedir.

Tercüme ihtiyacı öğrenci vizesi başvurusu sırasında konsolosluk talepleri doğrultusunda, vatandaşlık başvurusu sırasında nüfus evraklarınızın nüfus idaresi tarafından tercümesi talebiyle, şirket kuruluşu, şirket ortaklığı yaparken noter onaylı pasaport tercümesinin Ticaret Odası tarafından talep edilmesiyle, gayrimenkul ya da taşıt alım satımı yaparken noter ve tapu işlemlerinde pasaportunuzun tercümesi ve tüm bunların yanı sıra vekalet tercümesi, şirket kuruluşu sırasında gerçekleşen yeminli ardıl tercüme ihtiyaçlarınız da doğmaktadır. Yürümeye çalıştığınız yolda tercümenin engel ya da zorlayıcı bir unsur olmasını ya da ciddi maliyetlere sebep olmasını ortadan kaldırıyoruz. Acil tercüme ve acil çeviri taleplerinizde dürüstlük ilkesi esasıyla acil projelerinizde teklif verip, onayınız sonrasında projenizi eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getiriyoruz.

Mahkeme yetişmesi geren acil mahkeme kararı ya da mahkeme evraklarınız, acil boşanma kararı tercümesini hukuk tabanlı tercümanlarımız aracılığıyla zamanında tercüme ediyoruz.

Acil tercüme edilen evraklarınızı talebiniz doğrultusunda kurye, motokurye, uçak kargo ile de tarafınıza iletmekteyiz.

Acil Dijital Pazarlama İçeriği Tercüme ve Çevirisi

Dijital pazarlama günümüzde en etkili pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması bu durumun oluşmasındaki en büyük etkendir.

Dijital pazarlamanın en yaygın kullanılan tür olmasının sebeplerinde biri ucuz olmasıdır. Çok çeşitli ve hedef kitleye istediğiniz şekilde ulaşmanız mümkündür. Aynı zamanda sınırların ortadan kalktığı çalışmalar yapabilmenize olanak sağlar.

İnternet sayesinde sınırların ortadan kalkması ve hızlı iletişim bir çok firmayı uluslararası ortamlara taşımıştır. Fakat potansiyel müşterilerinizle kendi dilinden konuşmadığınız taktirde onlara ulaşmanız ve ikna etmeniz oldukça zordur.

Okeanos Uluslararası Çeviri hedef kitlenizin dilinde konuşmanıza yardımcı olur. 300 farklı dilde profesyonel tercüman kadrosu ile kaliteli ve zamanında tercüme yaparak geniş kitlelere ulaşmanızı sağlar.

Gıda Sektöründe Acil Tercüme İhtiyacı

Bir markete girdiğinizde bazı ürünlerin üzerinde farklı birkaç dilde talimatlar yazıldığını görmüşsünüzdür. Başka ülkelerde üretilen bu ürünlerin tamamında tercüme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yiyecek ve içecek endüstrisi çevirilerine özel ekibimiz bu alanda yaptıkları binlerce çeviri ile tüketicilerin bilgilendirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Aynı zamanda üretici firmaların herhangi bir hukuk ihlali yaşamaları engellenmiştir.

Günümüzde yiyecek içecek endüstrileri sıkı denetime tabi tutulmaktadır. Paketlemelerde ürünler hakkında hemen hemen tüm bilgilerin yer alması istenmektedir. Farklı ülke pazarlarına girerken kalori değerleri ve ağırlık birimlerinde ülkelerin standartlarına göre yazılmalıdır.

Gıda Sektörü Pazarlama Çalışmaları

Reklam çalışmalarına en çok bütçeyi ayıran şirketler arasında gıda kuruşları vardır. Geleneksel ve dijital pazarlama çalışmaları ile sürekli yeni müşteriler çekilmesi hedeflenir. Okeanos Tercüme olarak tüm pazarlama faaliyetleri için uzman tercümanlar ile birlikte çalışmaktayız.

Sosyal medya kampanyaları için yürütülecek çalışmalara özel ekip oluşturmaktayız. Dünya geneline yayılmış binlerce tercüman müşterilerimizin pazarda en iyi konumu almaları için çalışmaktadır.

Gıda sektöründe sloganlar önemli bir rol oynamaktadır. Tercüme büromuz bu konuda sayısız başarıya imza atmış profesyonel tercüman ve editör kadrosu sayesinde sloganlarınızı hedef dilde amaca bağlı olarak çevirmektedir.

Sigorta Sektörü Acil Tercüme Hizmeti

Sigorta sektörü tercümelerine özel teknik, terim ve kurallara hakim Okeanos Tercüme dil uzmanları, sigorta şirketlerine ve müşterilerine dünyanın her yerini kapsayacak şekilde hizmet vermektedir.

Sigorta konusunda deneyimli tercümanlarımız kaliteli çevirileri 300 farklı dilde sunabilmektedir. Her ülkenin kendine has sigorta politikaları olduğundan sadece anadil düzeyinde tercüman ekibi ile birlikte çalışmaktayız.

Hızlı dosya tesliminin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla en kaliteli tercümeleri yıllardır müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Yeminli tercüme işlemleri güvencemiz altındadır. Hangi sınırlar içinde olursanız olun uygun sertifika işlemlerinin gerçekleşmesi için hızlı bir şekilde çalışmaktayız.

Sigorta dokümanları içinde birçok rakamsal değerleri barındırır. Özellikle para birimleri üzerinden çeviri yaparken son derece titiz davranmaktayız. Defalarca kontrol edilen belgelerinizi istediğiniz onayları sağlayabilmekteyiz.

Yeminli tercüme her ülke sınırları içinde farklılık gösterebilmektedir. Müşterilerimizin ekstra çaba harcamasını istemiyoruz. Bizlerden yeminli tercüme konusunda istediğiniz zaman bilgilendirme talep edebilirsiniz.

Sigorta sektöründe çalışmış dil uzmanları ve deneyimli editörler ile belgelerinize gereken hassasiyeti sağlıyoruz. En ince ayrıntısına kadar incelenen belgeler kusursuz bir şekilde en yüksek doğruluk oranı ile tercüme edilmektedir.

Farklı pazarlarda sigorta hizmetleri verebilmeniz için müşterilerinizle karşılıklı güven ortamının yaratılması gerektiğini biliyoruz. Sizi en iyi anlatacak kelimeleri seçecek olan dil uzmanlarımız, pazarda fark yaratmanız için çalışmaktadır.

Firmamız sigorta hizmetleri kapsamına giren tüm belgelerin çevirisini gerçekleştirmektir. Sigorta şirketlerinin tanıtım kampanyaları, yazışmaları dahil olmak üzere müşterilerinin karşılaştığı tüm problemleri çözebilmeleri için acil tercüme ve acil çeviri işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

Dilini bilmediğiniz ülkelerde bir problemle karşılaşmaktan artık korkmanıza gerek yok. Anlık olarak bizlere ulaşabilir profesyonel tercüme hizmeti alabilirsiniz. Dakikalar içinde teklif verebilen hızlı sistemimiz sayesinde dünyanın her yerinde güvenle dolaşabilirsiniz.

Rekabetçi Fiyatlar

En uygun fiyatları sunduğumuzdan emin olabilirsiniz,

Kalite ve hız faktörlerini rekabetçi fiyatlandırma ile taçlandırıyoruz. Dakikalar içinde online ya da telefon aracılığıyla tercüme teklif alabilirsiniz.

Yorum Yapın