Google Çeviri – Translate Çeviri

 

GOOGLE ÇEVİRİ – TRANSLATE ÇEVİRİ

Google Çeviri İngilizce Türkçe

Sayfamızın başında bulunan Google Çeviri (Translate) aracımız ile İngilizce Türkçe veya Türkçe İngilizce çevirilerinizi online ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.Teknoloji dünyasında İngilizce çeviri online yapılma aşamasına gelmiş, günümüzde birçok web sitesi üzerinden kelime ve cümle çevirisi anlaşılacak düzeyde gerçekleştirilebilmektedir.

İngilizce dünyanın her yerinde sanat, bilim, tıp ve bilişimin anadilidir. Bu nedenle her alanda ve her konuda dokümanın İngilizce çeviri online ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda trend haline gelen ve hemen herkes tarafından en az bir kez kullanılan İngilizce çeviri online web siteleri kelimelerin birebir anlamlarını bulmak için sözlük niteliğinde kullanılmalı, cümle çevirisi konusunda bir beklenti içine girilmemelidir.

Yapay zeka, yazılım ve uygulamalar derken yazılı ifadelerin ardından sözlü ifadeler hatta üç boyutlu görsellerin dahi İngilizce çeviri online işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu çeviri işlemi sadece kelime ve kelime öbeklerinde kullanılmalıdır.

Sözlükler dışında İngilizce çeviri online olarak tercüme şirketlerinin sıklıkla kullandığı ve kendi database ve sözlüklerini oluşturduğu özel yazılımlardır.

Almanca Türkçe Çeviri

Çeviri kavramı kaynak dilde aktarılmak istenilen sözcüklerin hedef dilde anlaşılarak karşı tarafa aktarılması işlemi olarak adlandırılabilir. Günümüzde Almanca özellikle teknik, tıbbi, hukuki alanlarda en çok çevirisi talep edilen diller arasında bulunmaktadır. Almanca Türkçe çeviri işlemi oldukça sık kullanılan dillerden birisidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Almanca çeviri programı gibi online çeviri hizmetleri ortaya çıkmaya başlamıştır.  Sayfamızın başında bulunan Google Çeviri (Translate) aracımız ile Almanca Türkçe veya Türkçe Almanca çevirilerinizi online ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Almanca çeviri programı kişilere yalnızca sözcük bazında ve birkaç basit cümlenin çevirisi işlemi esnasında yardımcı olacaktır. Almanca çeviri programı hizmeti terminoloji, dilbilgisi, anlamda akıcılık gibi bir çeviride olmazsa olmaz unsurların sağlanması adına kişilere yeterli anlamda yardımcı olmamaktadır. Bu sebepten dolayı çeviri talebinde bulunan kişiler bu kuralları uyarınca çalışmalarını gerçekleştiren bir tercüme ofisiyle çalışmak istemektedir.

Türkçe Rusça Çeviri ve Rusça İngilizce Çeviri

Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dillerinde yer alan Rusça ve Hint-Avrupa dil ailesinin Germen dilleri arasında yer alan İngilizce arasında gerçekleştirilen çeviri işlemi oldukça yoğundur. Ticari, siyasi, hukuki, tıbbi, diplomatik vb. bir sürü bağlamda Rusça İngilizce çeviri işlemi talep edilmektedir.
Kiril alfabesiyle yazılan Rusça ve Latin alfabesiyle yazılan İngilizce görünüşe bakıldığında ikisi de birbirinden oldukça farklı diller olarak görünmektedir. Ancak yapısal anlamda bakıldığında iki dilinde çekimli (bükümlü) diller sınıfında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu durum Rusça İngilizce çeviri işlemini diğer dil ailelerine ve farklı yapılara sahip dillere nazaran daha kolay yapılası kılmaktadır. Ancak iki ülke kültürünün birbirinden oldukça farklı olması etkeni de Rusça İngilizce çeviri işlemi gerçekleştirilirken hesaba katılması gereken durumlar arasındadır.

Rusça, Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden biri ve Rusya’nın da resmi dilidir. Rusça dünya üzerinde en çok konuşulan 7. Dil ve Hint Avrupa dil ailesinden Slav dilleri grubunun Doğu Slav dilleri alt grubundandır. Kiril alfabesi kullanılan dildeki tüm sesleri Latin alfabesiyle ifade edilememektedir.
Rusça’ya en yakın diller Beyaz Rusya dili ve Ukraynaca’dır. Rusça’da harfleri yumuşatmak ya da kalınlaştırmak için oluştrulan özel harfler mevcuttur. Rusça, yıllar içerisinde İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Lehçe, Latince gibi dillerden yıllar içerisinde etkileşim göstermiştir. Rusça’nın bilinen başlangıç tarihi 858 yılıdır.

Rusya’da faaliyet gösteren yaklaşık 1500 Türk firması faaliyet göstermekte ve toplam yatırım miktarı 10 milyar ABD dolarından fazladır. Türkiye sermayeli müteahhitlik firmaları ise bugüne kadar Rusya’da 1910 adet proje tamamlamıştır.

Türkiye Rusya arasında 16 Nisan 2011 yılında yürürlüğe giren Vize Muafiyeti Anlaşması mevcut olup,

Rusça Teknik Tercüme ve Rusça Teknik Çeviri

İthalat ve ihracatı yapılan teknik ürünlerin, kurulumu, kullanımı, yapımı, formülasyonu gibi birçok konu ile ilgili yazılı dkümanlar Rusça teknik tercüme ve Rusça teknik çeviri yapılmaktadır. Rusça teknik tercüme ve Rusça teknik çeviri yapılırken teknik terimlerin doğru kullanılması ve terminolojik bütünlük olması gerekir. Ayrıca teknik tercüme yapılırken sade anlatım ve kısa cümlelerle ifade etmek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Rusça Cümle Çeviri

Rusya Türkiye ilişkilerinin sıklığı ve iki ülkenin birbirine yakın mesafede olması sebebiyle Türkçe rusça cümle çeviri terminolojik olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Rusça cümle çeviri işlemi özellikle teknik terminolojide birebir çeviri ile sağlanırken diğer terminoloji alanlarının çoğunda bütüncül ele alınmaktadır.

Sayfamızın başında bulunan Google Çeviri (Translate) aracımız ile Rusça Türkçe veya Türkçe Rusça çevirilerinizi online ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Fransızca Türkçe Çeviri

Fransızca, Türkiye’de en çok tercih edilen diller arasındadır. Bireysel ya da kurumsal anlamda ilişkilerin yoğun yaşandığı iki ülke arasında teknik, tıbbi, hukuki, finansal, ticari ve lojistik gibi birçok alanda yazılı, sözlü, yeminli ya da noter yeminli fransızca türkçe çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Fransızca Türkçe çeviri işlemi yapılırken birçok aşamadan geçer ve her bir aşama büyük bir dikkat ve titizlilikle yönetilmelidir.

Hint-Avrupa dil ailesinin Romen dilleri grubunda yer alan Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Romence ile birlikte Latinceden türeyen dillerden birisidir. Fransa ve Monako’da resmi dil olarak kabul gören Fransızca Belçika, İsviçre ve Lüksemburg ülkelerinin belli bölgelerinde ve Amerika kıtasında ve Afrika kıtasının büyük çoğunluğunda ana dil olarak konuşulmaktadır. Sayfamızın başında bulunan Google Çeviri (Translate) aracımız ile Fransızca Türkçe veya Türkçe Fransızca çevirilerinizi online ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

Arapça Türkçe Çeviri

Arapça Türkçe çeviri talebinde bulunan müşterilerin merak ettiği sorulardan birisi Arapça çeviri nasıl yapılır şeklindedir.
Arapça ve Türkçe birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip iki dildir. Arapça ve Türkçenin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

• Arapçanın yazımı sağdan başlarken, Türkçenin yazımı soldan başlamaktadır.
• Türkçede vurgu genel olarak sonda bulunurken, Arapçada başta bulunmaktadır.
• Arapça çekimli diller grubundayken, Türkçe eklemeli diller grubundadır. İki dilin taşıdığı bu farklılık dilbilgisel olarak uyuşmazlıkları göstermektedir.
• Türkçe Ural Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alırken, Arapça HamiSami dil ailesinin Sami kolunda yer almaktadır.

Söz konusu durum iki dil arasında belli başlı dilsel farklılıklar yaratmaktadır. Altay kolunda yer alan Türkçe sondan eklemeli bir dil olup, cinsiyet farkı gözetmeyen dolayısıyla sözcüklerin şekil değişikliğine uğramadığı, sözcüklerin kökünde ekin bulunmadığı ve türetme işleminin yeni ekler aracılığıyla yapıldığı bir dildir. Aynı zamanda Türkçede yer alan adlara özel birkaç durum dışında çokluk eki getirilmemektedir. Cümle yapısı bakımından ise Türkçede özne fiilden önce gelir ve tamlayan da tamlanandan önce gelmektedir. Sami kolunda yer alan Arapçada ise eylem kökü iç ünsüzden oluşmakta, ünlü sesler harekeler aracılığıyla sağlanmakta ve cinsiyet farkı gözetilmektedir.

Özellikle Irak, Suriye, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerden ülkemize çeşitli sebeplerle gelen vatandaşlar Arapça Türkçe çeviri hizmeti talep etmektedir. Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında genelde bahsi geçen ülke vatandaşları Arapça Türkçe sözlü tercümeye ihtiyaç duymaktadır. Ticaret odalarında ya da noterlerde ihtiyaç duyulan sözlü Arapça Türkçe çeviri talebi günümüzde oldukça fazladır. Araç satış işlemleri, vekalet verme, imza beyanı gibi işlemlerde sıkça tercih edilmektedir.

Sayfamızın başında bulunan Google Çeviri (Translate) aracımız ile Arapça Türkçe veya Türkçe Arapça çevirilerinizi online ücretsiz şekilde yapabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?hl=tr&id=com.google.android.apps.translate

https://itunes.apple.com/tr/app/apple-store/id414706506?pt=9008&ct=tr-desktop-about-languages&mt=8

Translation API : https://cloud.google.com/translate/?hl=tr

AutoML Translation BETA: https://cloud.google.com/translate/#how-automl-translationbeta-works
 

Yorum Yapın