Ardıl tercüme, çevirmenin konuşmacıyı belli aralıklarla dinlerken not alıp daha sonra da aldığı notlara bağlı kalarak tercüme yapmasıdır. Simültane çeviriye göre çevirmene biraz daha fazla zaman kazandırıyor olmasına rağmen ardıl tercümede de sözlü çevirinin zorluğu kolaylıkla hissedilmektedir.

Ardıl tercümede çevirmenin not alabiliyor olması hatırlama problemlerini engellese de yine de bu tercüme çeşidinde de sıklıkla karşılaşılan bazı problemler vardır. Tercümanın bilgi eksikliğinden, tecrübesizliğinden ya da dillerden herhangi birinde veya her ikisinde de yetkin olmamasından kaynaklanan hatalar ardıl tercümede problem yaratabilen bazı konulardandır. Tercümanın konuşma alanındaki bilgi eksikliği, her ne kadar not alıyor olsa da konuşmanın yanlış veya eksik aktarılmasına neden olabilir. Bu da konuşmacı ve dinleyici arasında iletişim problemlerine ve de anlaşmazlıklara neden olabilir. Konuşmacı söylediği her noktanın karşısındaki kimseler tarafından anlaşıldığını düşünürken, dinleyici ise eksik ya da yanlış aktarılan kısımlar nedeniyle yanılabilir. Bunun yanı sıra söz konusu dillere hakim olmayan bir çevirmen de çok önemli toplantılarda yanlış sözcük çevirileri yaparak da çeşitli problemlere neden olabilir.

Ardıl çeviri süreci not almayı kapsadığı için, bu not alma işlemi düzgün ve özenli yapılmadığı takdirde de bazı hatalar oluşabilmektedir. Çevirmenin her duyduğunu not etmeye çalışması, onun bir cümlenin tamamını yazmak isterken diğerlerini kaçırmasına neden olacaktır. Yarım kalmış cümleler de dinleyiciye pek bir şey ifade etmez. Bunun yanı sıra çevirmen kendine özgü bir not alma sistemi geliştirerek kısa fakat tüm detayları kendisine hatırlatabilecek notlar almalıdır. Bu sayede hem zamandan tasarruf eder hem de alınan notlar, konuşmanın detayları konusunda yeterli olduğundan çevirmen eksik bilgi aktarımından kaçınmış ve olası problemleri önlemiş olur.

Yorum Yapın