Yazılı tercüme yapan kişiye mütercim; sözlü tercümeye yapan kişiye ise tercüman denilmektedir. Türk Dil Kurumu ise bu ayrımı yapmadan genel olarak çevirmen kelimesini kullanmaktadır. İster yazılı olsun ister yazılı, bir dilin diğer dile çevrilmesine tercüme adı verilmektedir. Genellikle, hukuk, işletme, tıp, ekonomi, finans, medikal gibi sektörlerde tercümeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gündün güne küreselleşen ve iletişim arttığı günümüzde yapılacak tercümelere talep artarken; bundan dolayı tercüman veya mütercime oluşan ihtiyaçta da aynı artış gözlenmektedir. Fakat bu artış işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Yapılacak en küçük bir yanlışın bile büyük hatalarla sonuçlanacağı tercüme işlerinde, bu tarz sonuçların doğmaması için çevirmenin yapacağı işi büyük bir dikkat ile yapması gerekmektedir. Dikkatin yanı sıra, iki dili iyi bilmesi ve kültürlerini yakından tanıması gerekmektedir. Bir kültürde farklı anlama gelebilen bir dil, farklı bir kültürde değişik anlamlar çıkartabilmektedir. Tercümede dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, yapılacak tercüme şayet teknik alanlarda ise çevirmenin o alanda uzman olması gerekli teknik detayları bilmesi gerekmektedir.

Tercüme hatalarına özellikle medikal tercümelerde karşılaşılmaktadır. Medikal tercümede oluşabilecek sorunlardan biri olan hatalı tercümenin sebebi alanında uzman olmayan birisi ile çalışmış olunmasından kaynaklanır. Medikal tercümede oluşabilecek diğer bir sorun ise tercümenin eksik yapılmasıdır. Bu sorun yine alanında uzman olmayan veya dillere hâkim olmayan bir çevirmen yüzünden kaynaklanabilmektedir. Eksik çeviri yüzünden medikal cihazların, ilaçların kullanımında hatalar yaşanması, yaşanacak maddi zararın yanında insan hayatını da riske atmaktadır.

Genel olarak bakıldığında, medikal tercümede eğer alanında uzman bir kişi ile çalışılmazsa eksik çeviri, hatalı tercüme gibi sorunlarla sık karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar maddiyatın yanında insan sağlığıyla alakalı durumlar oluşturabildiğinden dolayı tercüme yaptıracak kişi veya firmaların tercüman seçimlerinde dikkatli olması gerekmektedir.

Yorum Yapın