Tercüme sektörü geniş yelpaze ile bakıldığında çok yüksek iş hacimlerine sahip bir sektör olarak göz önüne gelmektedir. Bu noktada gerek tercümanlar, gerekse tercüme büroları ve müşteriler birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Tercüme sektöründe yaşanmakta olan zorlukları genel olarak ele alacak olduğumuz yazımıza mutlaka göz atmanızı önermekteyiz.

Hepinizin bildiği gibi tercüme sektöründe işler büyük oranda internet üzerinden yürümekte ve bu durum bir takım sıkıntılar doğurmaktadır. Müşteri bazlı bakıldığında kurumsal firmaların azlığı örnek gösterilebilecekken, tercüme bürosu bazlı bakıldığında ise tercüman kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi birçok unsur göz önünde bulunmaktadır. Genel olarak tercüme sektörü analiz edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar şunu göstermektedir ki; müşteri, firma ve tercüman memnuniyeti karşılıklı olarak seyretmektedir.

Tercüme sektöründe yaşanan güçlükleri göz önüne alırsak;

Tercümanların yaşamakta olduğu güçlükler: Genel hatları ile bakıldığında tercümanların yaşadığı güçlükleri söyle açıklamamız mümkündür. Tercümanlar genel olarak tercüme bürolarının kesin kararı ile freelancer olarak istihdam edilmekte ve bu noktada tercüme kalitesini düşüren etkiler ortaya çıkabilmektedir. Tam zamanlı tercüman istihdam eden tercüme büroları genel olarak bakıldığında oldukça az bir oranda seyretmektedir. Bu yüzden kaliteli tercüme üretebilme konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Tercüme bürolarının yaşamakta olduğu güçlükler: Bu noktadan bakılacak olduğunda üstte bahsettiğimiz unsurlardan birisi olan tam zamanlı tercüman çalıştıramayan tercüme büroları gerekli tercüme kalitesini sağlayamamakta ve birçok sıkıntı ile karşılaşmaktadırlar. Bu yüzden çalışmakta oldukları firmalar ile bir takım sıkıntılar yaşamaktadırlar. Öte yandan genel olarak internet üzerinden seyreden sektörlerden birisi olan tercüme sektöründe ödeme sorunu yaşanması da bir diğer sorunlar arasında gösterilebilmektedir.

Müşterinin  karşılaşmakta olduğu sorunlar: Tercüme sektöründe müşteriler birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birisi ise; hizmet alınan firmanın yapmış olduğu tercümenin kalitesizliğidir. Bu noktada kaliteli hizmet sunmak için sürekli arayış içerisinde bulunan firmalar, sorunun çözümünü tam zamanlı tercüman alımı yaparak sağlamaya çalışmaktadırlar.

Genel olarak bakıldığında oldukça heterojen sektörlerden birisi olarak gösterilebilecek olan tercüme sektöründe genel olarak yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunları sizler için analiz etmeye devam edeceğiz.

Yorum Yapın