Dünya üzerinde yazılmış ve her biri son derece değerli olan bilimsel metinlerin sayısı oldukça fazladır. Söz konusu metinlerin başka dillere tercüme edilmesi ise, oldukça büyük önem taşır. Çünkü bilimsel metinlerin, bilim dünyasına yansımaları her daim pozitif olacaktır ve tercüme edilerek farklı dillere aktarılan her bilimsel metin, var olan toplumları bir adım öne taşıyacaktır.

Tarihsel sürece baktığımızda, batıdaki teknolojik gelişimlerin bilimsel metinlerin çevirisi ile bağlantılı olduğu gözlemlenir. Bu türde oluşturulmuş dosyaların çevirisi, toplumsal gelişimde oldukça büyük söz sahibidir. Ancak, şunu da söylemek gerekir ki bilimsel metinlerin tercümesini yapabilmek için büyük bir uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bu alanda çalışacak olan tercüman;

⦁ Akademik eğitim ve hatta kendisine iletilen metinde yer alan konu ile ilgili akademik eğitim almış olmalıdır,
⦁ Yıllar içerisinde deneyim kazanmış olmalıdır,
⦁ Yazı dili kuvvetli olmalıdır,
⦁ Kaynak ve hedef dillerin kurallarını aynı düzeyde bilmeli ve okuyucuya aktarım yaparken zorlanmamalıdır,
⦁ Teknik alt yapıyı öğrenmeli ve metnin konusuna göre ilgili terimlere hâkim olmalıdır,
⦁ Kültürel öğeler her çeviride olduğu gibi burada da önem taşıdığı için, kaynak ve hedef dillerin konuşulduğu toplumların kültürleri hakkında fikir sahibi olmalıdır,
⦁ Çeviri işlemlerini gerçekleştirirken metin üzerinde kesinlikle değişiklik yapmamalıdır,
⦁ Metinde anlatılmak istenilen konu iyi bir şekilde kavranmalı ve çeviri yapılırken her zaman toplumsal fayda gözetilmelidir.

Bilimsel metin çevirileri, profesyonel tercüme bürolarının kontrolü altında yapılmalıdır. Tercümanlar, kesinlikle akademik eğitim almış kişiler olmalıdır ve yapacakları her bir çevirinin toplumların faydasına olacağını asla unutmamalılardır. Kalite unsurlarından uzak bir şekilde oluşturulmuş bilimsel metin çevirileri, ne yazık ki okuyuculara istenilen mesajı iletmeyecek ve bu nedenle de o metin tüm değerini kaybedecektir. Siz de eğer bilimsel bir metnin çevirisini yaptırmak istiyorsanız kesinlikle uzman kişilerden hizmet almalısınız.

Yorum Yapın