Günümüzde dünyada konuşulan bütün diller 6 büyük dil ailesi olarak gruplandırılmıştır. Bu dillerden her biri farklı coğrafyalarda, farklı bölgelerde kullanılır ve bu farklılığa rağmen çoğu dil ile sözcük benzerlikleri ve bunun yanı sıra dil bilgisi kurallarının benzerliği göze çarpar. Birbirine en çok benzeyen dillerin karşılaştırmasını yapacak olursak;1- Roman Dilleri

Roman dilleri Latinceden türemiş diller topluluğudur. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence  roman dil ailesine mensup dillerdir.

⦁ Portekizce – İspanyolca

Portekizce ve İspanyolca Roman dil ailesinde birbirine en çok benzeyen dil çiftidir. Kökenlerinin Latince olması sebebiyle bazı temel özelliklerinin yanı sıra kelime dizimleri bile benzerlik göstermektedir. Örneğin ortak isimler için cinsiyet kullanımı aynıdır. Günlük hayatta en çok kullanılan terimleri de hemen hemen aynıdır. Örneğin ” agua, sol, comer, bonito, desculpa” ve bunun gibi devam eden benzer birçok sözcük mevcuttur.

Büyük oranda benzerlik gösteren bu iki dili birbirinden ayıran birkaç farklılığa da değinmek  gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan ilki telafuz farklılığıdır. İki dilde yazımları dahi aynı olsa bazı kelimelerin telafuz ve anlam karşılığı farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu diller konuşuldukları geniş coğrafyalara göre de kendi içinde ayrılır. Örneğin Brezilya Portekizcesi, Avrupa Portekizcesi , Endülüs İspanyolcası, Amerika’da konuşulan İspanyolca gibi.

⦁ Romence – İtalyanca

⦁ İtalyanca,%71 kelime ve yapı benzerliği ile Rumence’nin gelişmesindeki en önemli dil yapısıdır. Romen kelime dağarcığının % 50 orandaki kısmının İtalyanca ve Fransızca kökenli olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin bir Romen vatandaş İtalyanca bir konuşmayı anlayabilirken İtalyanlar da en iyi Fransızca’yı anlamaktadır.

Rumence,  Roman dil ailesi içinde yapısı diğerlerinden farklı olan bir dildir. Romanya’nın, çok eski dönemlerde uğradığı istilalar  sonucu Rumencenin bulunduğu Latin yapısı müdahalelere uğramış ve Slav, Macar, Türk  ve Yunan kökenli kelimelerin  etkisi olmuştur. Daha sonra bu etkinin izlerinin yerini Latin dil ailesi ve en çok da İtalyanca almıştır.

⦁ 2-İskandinav Dilleri

İskandinav dilleri Germen dil ailesinin Kuzey kolunu oluşturan dil grubudur. Danca, Norveççe, İsveççe ve İzlandalı tüm dil grupları İskandinav dil ailesini oluşturur.

⦁ Danca- Norveççe

Aynı dil ailesinde olan bu iki dil birbirine %97 oranında benzerlik göstermektedir. Benzerlikleri yazılı metinler üzerinde görmeniz daha mümkündür. Çünkü telafuzları birbirinden farklıdır.

3- Slav Dilleri

Slav dilleri Doğu ve Orta Avrupa’dan yayılan büyük bir dil grubudur.  Bu dil grubu kendi arasında da bölümlere ayrılmaktadır. Doğu grubu Rus, Ukrayna, Belarus dillerini, batı grubu Çekçe, Slovakça ve Lehçe dillerini, güney grubu ise Bulgarca, Makedon ve Sırpça, Hırvatça ve Bosnalı Hırvatça dillerini içerir.

⦁ Çekçe ve Slovakça

Çekçe ve Slovakça birbirleriyle %97 oranında benzerlik gösteren dillerdir. Hatta yazılı ve sözlü benzerlikleri sebebiyle bu iki dili birbirinden nasıl ayırt edeceğinize dair yazılar bile bulmanız mümkündür.
Tüm bu dillerin birbirine benzerlik göstermesi bu dilleri öğrenmek ve konuşmak isteyenlere birçok avantaj sağlamaktadır.Yorum Yapın